HÄVIKKIVILLAN MAHDOLLISUUDET

Zero Waste

Saimas Spinneryn yhtenä tavoitteena on omalta osaltaan kehittää tapoja hyötykäyttää hävikkivillaa. Omassa tuotannossamme on jo Zero Waste- lanka, johon on käytetty hieman keskimääräistä lyhyempiä villakuituja, jotka ovat tippuneet pois langanvalmistusprosessin eri työvaiheiden aikana.

Villa kulkee pesemisen jälkeen usean eri koneen läpi ja jokaisessa vaiheessa hieman kuituja tippuu pois. Nämä kuidut ovat täysin käyttökelpoista, puhdasta, neitseellistä raaka-ainetta, joten kierrätämme ne takaisin prosessin alkuun ja valmistamme niistä uutta lankaa. Näin saamme kallisarvoisen kuidun hävikin minimiin ja langan laatu pysyy hyvänä. 

 

Suomen villahävikki

Tarkkaa määrää siitä, paljonko Suomessa tuotetaan lampaanvilla, ei ole toistaiseksi saatavilla. Laskennallinen tuotettu villamäärä on noin 133 000kg/ vuosi. Jalostukseen tuosta määrästä menee noin 50 000–80 000 kg. Tämän laskelman mukaan jalostuksen ulkopuolelle jää siis noin  35–60 % tuotetusta kotimaisesta villasta. Voidaan arvioida, että vuositasolla vähintään 50 000 kiloa villaa menee hävikkiin. Suurin lampaanvillahävikki tulee kerinnässä, koska osa villasta katkeaa liian lyhyenä tai se on liian likaista jalostettavaksi. Jonkin verran hävikkivillaa syntyy myös jalostuksen eri vaiheissa. Villa pestään ja karstataan ennen kehräämistä, jolloin osa villakuidusta seuloutuu liian lyhyenä pois. Lyhyelle villakuidulle ei tällä hetkellä ole käyttötarkoitusta.

 

Villan lajittelun ja laatukriteereiden haasteet

Villan tuottajien mielestä villan lajittelu jatkojalostukseen kelpaavaksi on hankalaa ja aikaa vievää. Villan laatukriteerit määritetään kehräämöissä ja kriteerit voivat vaihdella kehräämöjen välillä. Ykkösluokan villasta maksetaan eri hintaa kuin kakkosluokan villasta, mutta laatuluokkien erot eivät ole tuottajille selkeitä. Villan laatukriteerien päivitys on käynnissä osana ProAgrian VILLA-hanketta. Muita lampaanvillatuotteita varten lajittelulla ja villan laadulla ei ole niin suurta merkitystä. Esimerkiksi villaeristeeksi voidaan jalostaa minkä väristä villaa tahansa. Villa täytyy kuitenkin pestä puhtaaksi liasta ja rasvasta, jotta se ei houkuttele tuhohyönteisiä.

 

Hävikkivillan hyötykäyttömahdollisuudet

Lampaanvillaa voidaan käyttää maanparannukseen sekä puutarhassa katemateriaalina. Lampaanvilla on täysin biohajoava tuote, joka hajotessaan luovuttaa kasveille ravintoaineita, kuten typpeä, kaliumia ja fosforia. Lampaanvilla ravitsee maata ja edistää kasvua. Se myös edistää pieneliöiden sekä matojen toimintaa ja hyvinvointia. Lampaanvilla estää maanpinnan kuivumisen ja varastoi itseensä jopa 1/3 painoaan vastaavan määrän vettä. Lampaanvilla luovuttaa kosteutta hitaasti. Lampaanvilla toimii myös etana karkottimena ja estää tehokkaasti eroosiota. Katemateriaalina villa suojaa kasveja kylmältä, kuten villa suojaa lampaita talvisin. Kateviljelyä varten lampaanvilla voidaan myös karstata katekankaaksi eli geotekstiiliksi. 

 

Pesemätöntä raakavillaa voidaan käyttää myös sinällään maanparannusaineena. Villakuidut kuohkeuttavat maaperää. Lisäksi villa kykenee luovuttamaan vettä hitaasti, mikä tasaa kastelun tarvetta ja ehkäisee samalla veden virtaamista ja eroosiota. Raakavillan käyttö peltoviljelyssä kaipaa kuitenkin kehittämistä. Ongelmana on, että käsittelemättömät villakuidut takertuvat maanmuokkauskoneisiin. Maanparannukseen käy likainen ja huopunut raakavilla, joka  on muuhun jalostukseen käyttökelvotonta. Verkkokaupassamme on myynnissä pesemätöntä raakavillaa maanparannukseen (LINKKI). 

 

Raakavillan puristaminen pelleteiksi parantaa tuotteen käytettävyyttä. Lampaanvillasta tehtyjen pellettien lisäämisen viljelymaahan on todettu parantavan ainakin tomaatin ja kaalien kasvua verrattuna synteettisiin lannoitteisiin. Lampaanvillapellettejä on aloitettu tekemään myös Euroopassa. Tällä hetkellä selvittelemme edellytyksiä raakavillan puristamisesta pelleteiksi.  

 

Hävikkivilla soveltuu myös ekologiseksi ja turvalliseksi  eristeeksi. Tällä hetkellä eristevalmistajia ei löydy Suomesta.  

 

Lampaanvilla eristää  hyvin ääntä, joten sitä voidaan käyttää myös akustiikan parantamiseen. Hävikkivillasta on tehty akustiikkaa parantavia elementtejä. Lampaanvillasta on myös kehitetty elintarvikekelpoinen pakkaus- ja eristemateriaali. Itävaltalaisen valmistajan pakkausmateriaalin sisäosat ovat 100 -prosenttista Isolena -lampaanvillaa ja se on laminoitu molemmin puolin kosteudenkestävällä voimapaperilla.