SAIMAS SPINNERY JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Saimas Spinneryn toiminnassa tarvittava sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla. Tavoitteenamme on tuottaa lankaa täysin hiilineutraalisti.

Pyrimme tulevaisuudessa tarjoamaan ratkaisuja hävikkivillan hyödyntämiseen.

Tavoitteenamme on pystyä hyödyntämään kerinnästä tuleva villa kokonaisuudessaan. (Lue lisää täältä).

Pyrimme lisäämään kierrätyskuitujen käyttöä ja tarjoamaan tulevaisuudessa kierrätyskuitujen jatkojalostusta (Lue lisää täältä).

Edellä mainittujen toimenpiteiden tavoitteena on myös työllisyyden lisääminen. 

 

Saimas Spinneryn toiminnan perustana on elinkaariajattelu ja ekotehokkuus tuotannossa sekä siihen liittyvissä hankinnoissa. Omissa hankinnoissa suosimme ekologisia, kustannustehokkaasti ja eettisesti tuotettuja tuotteita.  

 

Saimas Spinnery noudattaa kestävän kehityksen arvoja myös mainonnassa ja markkinoinnissa. Pyrimme käyttämään mainonnassa ja markkinoinnissa yhteistyökumppaneina tahoja, jotka jakavat saman arvomaailman ja ottavat  toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen näkökulman. 

 

Tuotekehittelyssä olemme vahvasti sitoutuneet ”saimaalaisuuteen”. Markkinoinnissa ja tuotteissa käytämme paikallisia tarinoita ja esimerkiksi lankamme on nimetty Puumalan kylien mukaan.

 

Saimas Spinnery on aktiivisesti mukana Puumalan ja Saimaan alueen matkailussa. Edistämme vastuullisen tekstiilialan toimintaa myös matkailun keinoin. Jaamme tietoa kestävästä kehityksestä, kiertotaloudesta  ja hiilineutraalista tekstiiliteollisuudesta. Pyrimme kumoamaan käsityksen tekstiilialan saastuttavuudesta tekemällä toiminnastamme läpinäkyvää. 

 

Käsityömatkailu on nouseva trendi. Käsityömatkailu tukee osalta kulttuurillista kestävyyttä ja edistää vanhojen, perinteisten käsityötaitojen säilymistä sukupolvelta toiselle. Käsitöiden arvo tunnustetaan myös osana yksilön mielen hyvinvoinnin edistämistä. Olemme myös vahvasti tukemassa perinteisten käsityötaitojen uutta tulemista. Tarjoamme kursseja mm. käsinkehräyksestä, erilaisista perinnekäsityötekniikoista ja luonnonmukaisesta värjäyksestä.

 

Olemme kehittämässä omaa villantuottajaverkostoa. Villantuottajilta vaadimme kestävää ja vastuullista tuotantoa. Eläinten hyvinvointi ja maaperän elinvoimaisuuden edistäminen ovat meille tärkeitä asioita. Panostamme myös tuotannon ja sen laadun valvontaan aina villantoimittajista lähtien. Pyrimme myös vaikuttamaan tuotantoeläinten oloihin valvomalla eläinten hyvinvointia. Hankimme langan tuotannossa käyttämämme villan suoraan tuottajilta. Villan tulee vastata Saimas Spinneryn asettamia laatuvaatimuksia, joita olemme kehittämässä yhteistyössä villan tuottajien kanssa. Tarjoamme villantuottajille kilpailukykyistä hintaa raakavillasta. 

 

Haluamme omalla esimerkillä vahvistaa myös alan muiden toimijoiden halua pyrkiä kohti kestävämpää kehitystä ja ekologisempia toimintatapoja. Tavoitteenamme on omalta osaltamme myös edistää eettisesti ja ekologisesti tuotetun villan markkinaosuutta.  

 

Haluamme tuottaa asiakkaillemme laadukasta, monipuolisiin käyttötarkoituksiin sopivaa ja kestävää lankaa. Haluamme asiakkaidemme tietävän, että kehräämämme villa on ekologisesti ja eettisesti tuotettua ja tuotantoketju on jäljitettävissä. Olemme tehneet koko tuotantoprosessista läpinäkyvän ja myös langan alkuperä on helposti jäljitettävissä. Opastamme asiakkaitamme myös valmiin tuotteen kierrättämisessä. Meillä noudatetaan eläinperäisen sivutuotteen vaatimia määräyksiä. 

 

Olemme mukana seuraavissa hankkeissa: 

 

Hiilineutraali tekstiiliala 2035

Saimas Spinnery Oy on allekirjoittanut Hiilineutraali tekstiiliala 2035- sitoumukseen.

 

Willatus- hanke

Willatus- hankkeen tarkoituksena on lisätä suomalaisen lampaanvillan ja sen tuotannon resurssi- ja kustannustehokkuutta tutkimalla jätevillalle uusia käyttömahdollisuuksia ja luoda mahdollisuudet kotimaiselle villankäsittelyketjulle, jolloin villan pesu ja arvokkaiden yhdisteiden talteenotto tapahtuisi Suomessa.

 

Telavalue BF- hanke

Telavalue BF -hankkeen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla.