VILLASTA VALMISTETTUJEN TUOTTEIDEN KIERRÄTYS

Kierrätys vuonna 2023

Tällä hetkellä Suomessa on menossa monia tekstiilien kierrätyksen edistämiseen tähtääviä hankkeita. Hankkeiden tarkoituksena on vähentää tekstiilijätteen syntymistä ja pyrkiä löytämään tekstiilijätteen uudelleen jalostukseen soveltuvia prosesseja.

Hankkeisiin voit tutustua tarkemmin hankkeiden omilla sivuilla.

Valitettavasti villasta valmistettujen tuotteiden osalta kierrätyksessä ollaan vielä hyvin alkuvaiheessa meillä Suomessa. Kansainvälisesti villasta valmistettujen tuotteiden kierrätystä on tutkittu paljon ja tutkimusten tulokset ovat rohkaisevia.

 

Muotiteollisuuden tila

Muotiteollisuus pyrkii siirtymään kohti kestävämpää tulevaisuutta – eivätkä eläinperäiset kuidut, kuten villa, ole poikkeus. Villa itsessään on jo suhteellisen ympäristöystävällinen tekstiili, mutta sen ympäristöjalanjälkeä voidaan pienentää entisestään hyödyntämällä villakankaiden ja -vaatteiden kierrätystekniikoita kuitujen käyttöiän pidentämiseksi ja hävikin vähentämiseksi. Toistaiseksi kierrätysvillan markkinaosuus on vielä melko pieni, mutta silti sen käyttö vähentää neitsytvillakankaiden valmistukseen liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

 

Termejä

Kierrätetty villa” ja ”neitsytvilla” ovat kaksi tekstiiliteollisuuden termiä, joiden ero on itse asiassa melko yksinkertainen.

Kierrätetty villa, tai kierrätysvilla, on nimensä mukaisesti villaa, joka on jo tehty kankaaksi ja joskus jopa vaatteiksi, josta on kierrätyksen keinoin työstetty uusi tuote. Kierrätetty villa merkitään melkein aina ”kierrätysvillaksi” sen erottamiseksi.

Sen sijaan neitsytvillalla tarkoitetaan villaa, jota ei ole kierrätetty. Neitsytvilla on tullut suoraan lampaista, kehrätty langaksi ja tehty kankaaksi.

 

Materiaaleista

Villa tulee luonnollisesta lähteestä kemiallisen reaktion sijaan, joten se on biohajoavaa ja erittäin kestävää. Laadukas ja ajattomaksi suunniteltu villavaate voi kestää vuosikymmeniä ja siirtyä sukupolvelta toiselle. Vaatteiden kestävyys on tärkeää tekstiilijätteen vähentämisessä, koska se vähentää tarvetta ostaa uusia vaatteita.

Mikään kuitu, mukaan lukien villa, ei kuitenkaan ole täysin vapaa negatiivisista ympäristövaikutuksista. Lampaiden kasvatus vaatii makeaa vettä ja maata. Negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää kierrättämällä villaa, mikä vähentää tarvetta tuottaa lisää villaa.

Villan kierrätys vähentää tekstiilijätettä ja rajoittaa kemikaalien käyttöä värjäykseen. Tämä vähentää tekstiilituotannon ympäristövaikutuksia, koska erityisesti värjäysprosessi on vastuussa korkeasta veden- ja energiankulutuksesta sekä kemikaalien käytöstä. Koska kierrätettävien villakankaiden valmistukseen käytetty villa on jo valmiiksi värjätty, voidaan kuitujen valkaisun ja uudelleenvärjäyksen sijaan yhdistää kuitujen värejä kierrätystekstiiliksi halutun sävyn aikaansaamiseksi.

 

Villan kierrätys

Villan kierrätys voidaan toteuttaa useilla tavoilla, alla esitellään yleisimmin käytetyt prosessit:

Avoin silmukkajärjestelmä (Open Loop): villatekstiilejä käytetään uusien tekstiilien valmistukseen, jotka ovat usein huonolaatuisempia kuin alkuperäinen tekstiili. Tällä menetelmällä tehdystä kierrätysvillasta valmistetaan tyypillisesti teollisuustuotteita, kuten patjan pehmusteita tai eristeitä.

Suljetun silmukan järjestelmä (Closed Loop): villatekstiilit palautetaan kuiduksi ja kuidut kehrätään uudelleen langaksi, josta valmistetaan uusia tuotteita. Tällä tavalla voidaan valmistaa tekstiilejä, jotka ovat laadultaan ja käyttötarkoitukseltaan samanlaisia, kuin alkuperäinen tuote.

Uudelleensuunnittelu: tämä tarkoittaa villatekstiilien muuntamista uusiksi tuotteiksi, joilla on eri käyttötarkoituksia.

 

Sertifikaatteja

On olemassa kaksi sertifikaattia, jotka on tärkeää ottaa huomioon valittaessa kierrätyskankaita: RCS (Recycled Claim Standard) -sertifikaatti ja GRS (Global Recycled Standard) -sertifikaatti.

 

RCS-sertifikaatti varmistaa yksinkertaisesti, että kankaan sisältö on peräisin kierrätetyistä lähteistä, joten voit tehdä päätöksen tietäen, että se on kierrätysvillaa.

 

Toisaalta GRS-sertifikaatti takaa kankaan kierrätyksen lisäksi sen, että se on valmistettu kestävällä tavalla, joka vähentää haittoja sekä ympäristölle että valmistusprosessiin osallistuville ihmisille.

 

Lähteitä:

https://sustainfashion.info/recycled-wool/

https://www.fabricsight.com/blogs/posts/recycled-wool-fabric-a-story-of-sustainability-and-waste-reduction